Työvälineet arvioijille

osaamisen arviointi yritysten tuloksellisuuden varmistajana
   Videoiden ääniin tehdään    parhaillaan korjauksia.

   Yhteydenotot:
   Tommi Kokonaho
   050 60 345
   tommi at aksios.fi

                                                                                
Tämä sivusto sisältää internetpohjaisen
arvioijakoulutuspaketin suomeksi ja
ruotsiksi.

Tämä sivusto on suunnattu sinulle työelämän
arvioija, joka olet aloittamassa tärkeää työtä
arvioinnin parissa.

Helpottaaksemme valintaasi eri videoihin tutustumiseksi olemme laittaneet värikoodisuosituksen eri
arviojaryhmille. Suosittelemme, että tutkinnon suorittaja tutustuu vähintäänkin punaisella laatikolla
merkittyihin videoihin, työelämän arvioija sinisellä merkittyihin laatikoihin ja oppilaitosten edustajat
vihreällä laatikolla merkittyihin videoihin.

Tavoitteena on lisätä koulutuksen ja tutkintojen suorittamisen vaikuttavuutta yrityksissä siten, että
tutkintojen suorittamisen kautta hankittu osaaminen jakautuu yrityksissä myös laajemmin koko yrityksen
osaamispääomaksi.

Olemme halunneet elokuvan ja tarinan muodossa kertoa sekä näyttötutkinnon suorittajille että
osaamisen arvioijille näyttötutkinnon suorittamisen eri vaiheista. Sivustolta löydät näyttötutkinnon
suorittamisen eri vaiheet lyhyinä internetelokuvan kohtauksina, tietoiskuja sekä työvälineitä
näyttötutkintoihin liittyen.

Aloitussivuston oikeasta reunasta löydät opetusneuvos Anne Huhtalan kertovan näyttötutkinnoista.


AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT ARVIOIJAN OPAS

arvioijan perehdytysmateriaalin löydät myös täältä.
Perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen Finanssi- ja vakuutuskoulutuksen FINVAn, Kiinkon
Kiinteistöalan Koulutussäätiön ja MJK-Insitituutin yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa
LATU - laadukas tutkintotilaisuus -hankkeessa, ja sitä on edelleenkehitetty LATU 2 - yhteistyöllä laadukasta
tutkintotoimintaa -hankkeen aikana.

      ANNE HUHTALA